1:1 1:32 1:45 Modell Kallender Termini Militär Kräne Figuren Schiffe Tipps Projekts Maschienen Werkzeuge Инструменти Tools Werksatt Работилница Workshop Jokes Friends Autor Epoche I Epoche II Epoche III Waggons Loks BDZ Länderbahn DRG DB SBB K.u K. BBÖ Zeichnungen Чертежи Drawings Fotos Videos Mythenwiderleger Миторазбивач Mythbuster Literatur Klub MOROP Psychologie Medizin Salz in die Wunde Сол в раната Salt in the wound links My collection Übersetzung Превод Translation Globetroter Anlage Макет Layout 1:120 Module Große Spurweiten Едрите мащаби Big Scales Memories Archive Blog Boris D. Tschakarov etc.

петък, 5 октомври 2012 г.

Boris D. Tschakarov Нещо за мен 1 Ein wenig über mich1

В профила ми в Гугъл съм съм изброил доста от нещата които ме вълнуват и с които се занимавам. Техниката е малка част от всичко.:) Моделистки се интересувам от времето 1800-1956.Това изразено по моропски:) са епохи 1,2,3а. Типоразмерите са 0 и 1. Администрациите-България и Германия.Ударението пада върху епоха 1.Тук съм си влюбен в КРАЛСКИТЕ ПРУСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ(KPEV), без да загърбвам останалите.От епоха 2 си харесвам особено много еллоковете, мотрисите, дизелите и ЕШАЛОНИТЕ С ВОЕННА ТЕХНИКА. Не си падам особено по стандартизирани локомотиви(Einheitsloks).Това от естетическа гледна точка, инак от техническа очавАдно са върхът на парната тракция. Епоха 3а - 1950-1956. Тук ме привлича неистовото разнообразие на техника и огромният хъс за възстановяване в следвоенна Германия. В България обаче ,комунистите колят и бесят наред... Особено се наслаждавам на вагоните от споменатите епохи и вагонните фабрики и депа. Падам си по маневрирането и съставянето на композиции, а не по джуркането в кръг. Крановете и багерите и малките кораби допълват картината. Без фигурите на хора и животни сме за никъде...Тук съм тотален новобранец. НАЙ-МНОГО МЕ ВЛЕЧЕ ДА СЪЗДАВАМ ОТ А ДО Я. Месинг, дърво, пластмаса. За картон още не съм дорасъл...Електрониката ми е терра инкогнита.Вапцването, кога Да, кога Не. РЕЗЮМЕ епоха 1, вагони и вагонни депа, моделиране от нулата. От историческа гледна точка интересите ми са къде по-обширни: примерно до към 1970, парни машини и мноого многоо други...Падам си също така и по настолни игри, както и по метални конструктори тип Märklin. Пропуснах да добавя и голямата си жажда за всякакъв вид литература по темите-пр. стари списания, книги, каталози, чертежи, снимки:) Понеже знам колко трудно се намират, започвам безплатно да публикувам част от архива си. За радост на колеги и ценители... Text in Deutsch folgt... Expect Text in English...

A few words about me...
I have already listed in my profile in GOOGLE many things that move me and that I take pains dealing with. Technics is just a small part of it all. As far as modeling is concerned I am mostly interested in the period 1800-1956, which expressed in MOROP terms :) are the periods 1,2,3а. The typical sizes are 0 and 1. The administrations – Bulgaria and Germany. The emphasis is on period 1. Here I really am in love with the ROYAL PRUSSIAN RAILWAYS (KPEV), not ignoring the others. From period 2, what I do like best are the Ellectrical locomotives, the motor carriages, the diesel carriages and the echelons with military technology. I am not particularly fond of standardized locomotives (Einheitsloks). Тhis is the case in aesthetic terms, otherwise, technically, they are undoubtedly the top of the steam traction. Period 3a – 1950 – 1956. Here what appeals to me most is the frantic variety of technology and the excessive eagerness to reconstruct post-war Germany. In Bulgaria, however, the communists rule the roost… I am most fascinated by the wagons of the aforementioned periods and the wagon factories and depots. I am very keen on maneuvering and building compositions, and not on staggering in circles. The cranes and the bagers, as well as the small ships are there to accomplish the landscape. We cannot do without the figurines of people and animals…but here I am a total novice. I AM PARTICULARLY KEEN ON CREATING EVERYTHING FROM A TO Z. Brass, wood, plastic. I am not mature enough for cardboard yet. Electronics is terra incognita for me. The dying – sometimes yes, sometimes – no.
Summary: Period 1 – wagons and wagon depots – modeling from scratch.
In terms of history, my interests are of a range, a lot wider than that. E.g. until 1970, steam engines and many, many others...
I am also fond of board games and metal construction sets of the Märklin kind. I failed to add my excessive hunger for all kinds of literature on these topics, such as old magazines, books, catalogues, drawings, pictures :) Being aware how hard it is to find them, I am starting to publish parts of my archive for free, for the benefit of fellow connoisseurs...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

БЪЛГАРСКИ: Само регистрирани потребители с OPEN ID могат да коментира всяка тема.Тези които имат профил,респ. поща в Google и тези които имат такива в Yahoo, автоматично са регистрирани потребители. Условието е да излиза с ИСТИНСКОТО СИ ИМЕ, ако иска може да пише и псевдонима си, с който е вече известен. Коментирайте по същество!!! Това не е форум, а блог! Не поемам задължението да публикувам всички коментари, както и да отговарям на който и да е от тях.:)
DEUTSCH: Nur registrierte Benutzer mit OPEN ID dürfen einen Kommentar schreiben.Alle die bei Google oder Yahoo ein Konto haben, sind automatisch registrierte Benutzer. Nur Berichte mit den eigenen Namen sind akzeptabel!!! Man darf natürlich Nikname hinzufügen. Ich fühle mich nicht verpflichtet jeden Kommentar zu veröffentlichen oder jedem zu beantworten.:)
ENGLISH: Only registered users with an OPEN ID can comment every theme. Those who have profiles in Google and Yahoo are registered users by default. The condition is that the comment comes out with your real name. You can always put the pseudonym you are famous for. Comment only the article itself, on the essence (not the comments)!!! This is not a forum, this is a blog! I do not assume the obligation to publish all comments or respond to any of them. 