1:1 1:32 1:45 Modell Kallender Termini Militär Kräne Figuren Schiffe Tipps Projekts Maschienen Werkzeuge Инструменти Tools Werksatt Работилница Workshop Jokes Friends Autor Epoche I Epoche II Epoche III Waggons Loks BDZ Länderbahn DRG DB SBB K.u K. BBÖ Zeichnungen Чертежи Drawings Fotos Videos Mythenwiderleger Миторазбивач Mythbuster Literatur Klub MOROP Psychologie Medizin Salz in die Wunde Сол в раната Salt in the wound links My collection Übersetzung Превод Translation Globetroter Anlage Макет Layout 1:120 Module Große Spurweiten Едрите мащаби Big Scales Memories Archive Blog Boris D. Tschakarov etc.

събота, 13 октомври 2012 г.

MOROP NEM 803 BG ЕПОХИТЕ БЪЛГАРИЯMOROP                 Норми на европейските  жп модели                        NEM 803 BG 
Документация                                                                                                                                                      изд. 1992
                                 ЖЕЛЕЗОПЪТНИ   ЕПОХИ  В  БЪЛГАРИЯ

1.  Виж NEM  8OO
2.  Виж NEM  8ОО
3.  Виж  NEM  8OO
4.  Епохи и периоди
Обозначение                                         Характеристика             
 Епоха   І                 Начало на изграждането на жп мрежа.Частни жп дружества.
1866-1925                 1888 създаване на БДЖ.  От 1900 поръчки на типично  
                                   български локомотиви. Основно се доставят преходни 
                                   пътнически вагони. 

Период    а             Построяване  на първите жп линии на територията на
1866-1878                Османската империя. Частни жп дружества.

Период    b             Борба на новосъздадената българска държава за собствени
1878-1888                държавни железници.
                                   1885 исторически закон за строежа на жп линии.

Период    с              1888 основаване на БДЖ.
1888-1908                 Създаване на първите частни индустриални железници.
                                    1905 въвеждане в експлоатация на първите парни мотриси.

Период   d   *          Одържавяване на големите частни жп дружества. Всички
1908-1914                   жп линии, с изключение на индустриалните железници, са
         *                           държавна собственост. 1912 създаване на Министерството
                                      На железниците. Първа стандартизация и нормиране при
                                      Локомотивостроенето, поради войните неизпълнени
                                       Докрай.

Период   е                  Въвеждане на междурелсията 760мм и 600мм, отначало
1915-1925                     само за военни цели. Доставка на първите помощни
                                        Локомотиви(1916), както и на първите локомотиви с шест
                                        Сцепни оси(1922).

Епоха   ІІ                      Завършване на развитието на държавната жп мрежа.
1925-1944                     Пълно развитие на парната тяга. Въвеждане на
                                        Дизеловите мотриси. Всички нови пътнически вагони са
                                        Поръчани и изпълнени като олекотени конструкции.

Период   а                    Преходен период. Втората стандартизация и нормиране
 1925-1929                      при локомотивостроенето се разработва и влиза в
                                          Действие. През този период не са поръчвани  локомотиви.

Период   b *                Промяна на правилника за сигнализация, въвеждане на
1930-1940                      светлинни сигнали(светофОри). 1936  промяна в
         *                              обозначението на тяговия състав.  Широкообхватно
                                         Модернизиране на подвижния състав. Въвеждане в
                                          Експлоатация на стандартизираните локомотиви.


Период   с                     Използване на подвижния състав по време на войната.
1941-1944                       Ново обозначаване на вагонния парк.

Епоха   ІІІ                       По нататъшно развитие на жп мрежа и жп стопанството.
1945-1970                        Начало на тракционната смяна. Вагонният парк се
                                           Попълва основно с родно производство. Закриване,
                                           Респективно промяна в нормално на междурелсието
                                            600мм.

Период   а                      Възстановяване след войната.
1945-1948

Период   b                      Собствена вагоностроителна индустрия. Начало на
1949-1962                        движението на тежкотоварните влакове.

Период   c  *                   Въвеждане на новите видове тяга(дизелови и
   1963-1970                      еллокомотиви ). Ново обозначение на вагонния парк
            *                              съобразно задължителните международни обозначения:
                                            1966 за товарните вагони, 1969 за пътническите вагони.
                                            1969 се закрива последната 600 ЖП линия.

Епоха   ІV                        Завършена е смяната на парната тяга. 1975 са изтеглени 
1970-1990                         от движение последните двуосни и триосни пътнически
                                            Вагони. 1978 откриване на фериботната линия Варна-
                                            Иличовск. 1979 последно планово пътуване на парен
                                             Локомотив.

Епоха   V                          Съвремие…
1991-

N.B.  Този документ е официално приет на заседание на техническата комисия
на МОРОП през 1992 година. Оттогава насам не е актуализиран.
Приканвам за СЪВЕСТНИ предложения за допълването му – т.е.
за текстови допълнения за епоха V и евентуално епоха VІ.
Ничие авторство няма да бъде окрадено…
В NEM 8OO достатъчно добре е изписано ставащото в Европа.
Бихме могли само да напишем някоя дата и/или име(примерно…).
Епохите не могат да бъдат променяни!!! 
Те са като латинският език и старогръцкият за медиците.
В цял свят
Hypertrophie  е хипертрофия, неестествено увеличаване обема  на тъкан или орган.
Няма да ни търпят никъде , ако си измисляме свои епохи!!! 
Англичаните го направиха, щото следват съветите на една жп моделна фирма
и сега никде не ги искат и ако трябва да се обясняваме с тях ,
кой в каква епоха твори, ще са ни нужни …
Това обяснение в кафяво е за тези наши специалисти, които искат
НЕПРЕМЕННО да се отличават от другите или лансират идеята , че ние сме по-така…
Нормалната логика е тази…Казвам го И като човек работил в МОРОП
и поддържащ връзк
a с тази организация… Това е положението Минке:)
Излизането на текст в блога (интернет пространството) е доста по-различно от 
текстовите позиции във WORD, затова съм и приложил  възможността текста да бъде
изтеглен и в PDF формат. Там е малко по-добре. Въпреки, че считам, че все още оформлението е твърде дървено. Има две причини: все още не съм толкова добър,
след инцидента с комоциото и бързах за да е готово за Третата национална среща
на жп моделистите... 

 


http://dox.bg/files/dw?a=9c16363de3

Няма коментари:

Публикуване на коментар

БЪЛГАРСКИ: Само регистрирани потребители с OPEN ID могат да коментира всяка тема.Тези които имат профил,респ. поща в Google и тези които имат такива в Yahoo, автоматично са регистрирани потребители. Условието е да излиза с ИСТИНСКОТО СИ ИМЕ, ако иска може да пише и псевдонима си, с който е вече известен. Коментирайте по същество!!! Това не е форум, а блог! Не поемам задължението да публикувам всички коментари, както и да отговарям на който и да е от тях.:)
DEUTSCH: Nur registrierte Benutzer mit OPEN ID dürfen einen Kommentar schreiben.Alle die bei Google oder Yahoo ein Konto haben, sind automatisch registrierte Benutzer. Nur Berichte mit den eigenen Namen sind akzeptabel!!! Man darf natürlich Nikname hinzufügen. Ich fühle mich nicht verpflichtet jeden Kommentar zu veröffentlichen oder jedem zu beantworten.:)
ENGLISH: Only registered users with an OPEN ID can comment every theme. Those who have profiles in Google and Yahoo are registered users by default. The condition is that the comment comes out with your real name. You can always put the pseudonym you are famous for. Comment only the article itself, on the essence (not the comments)!!! This is not a forum, this is a blog! I do not assume the obligation to publish all comments or respond to any of them. 