1:1 1:32 1:45 Modell Kallender Termini Militär Kräne Figuren Schiffe Tipps Projekts Maschienen Werkzeuge Инструменти Tools Werksatt Работилница Workshop Jokes Friends Autor Epoche I Epoche II Epoche III Waggons Loks BDZ Länderbahn DRG DB SBB K.u K. BBÖ Zeichnungen Чертежи Drawings Fotos Videos Mythenwiderleger Миторазбивач Mythbuster Literatur Klub MOROP Psychologie Medizin Salz in die Wunde Сол в раната Salt in the wound links My collection Übersetzung Превод Translation Globetroter Anlage Макет Layout 1:120 Module Große Spurweiten Едрите мащаби Big Scales Memories Archive Blog Boris D. Tschakarov etc.

събота, 13 октомври 2012 г.

MOROP NEM 800 ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЕПОХИ

MOROP                    Норми на европейските жп модели              НЕМ 800
задължителна                                                                                                                           изд.2007
норма
 
                                                   ЖЕЛЕЗОПЪТНИ  ЕПОХИ

1. Общи положения

В развитието на историята на железниците ясно се очертават епохи, които се отличават с технически характеристики и променящи се обществени структури.  Епохите се отразяват както във външния вид на железопътната мрежа: например в строителството и сигналното дело, така също и във вида, оцветяването и обозначението на подвижния състав. Поради това подвижният състав и принадлежностите следва да се причисляват към една определена епоха. По отношение на тематиката и оборудването на жп макетите се препоръчва също да се причислят към една епоха.

2. Разделение

От гледна точка на жп моделиста при европейските железници се различанав шест  ЕПОХИ, които по правило не могат отчетливо да се разграничат: по-скоро преходите са постепенни и в отделните области различни.

Многобрайните междувременни промени в облика на железниците изискват допълнително разделяне на ПЕРИОДИ. Обаче поради различното развитие в отделните страни не могат да бъдат единно уеднаквени. Тази НОРМА  определя времето на различните ЕПОХИ.

Специфичното за отделните страни разграничаване на епохите, както и разделението на периоди и техните характеристики се разглеждат в Нормите на отделните страни, които се класифицират като ПРЕПОРЪКИ.

3. Обозначение и употреба

Епохите се изписват с римски цифри, периодите се обозначават с малки букви, които се прибавят към обозначението на епоха - пример ІVв .

Обозначаването на една епоха без допълнителна буква се отнася само за определен период и се бележи със звездичка. /Това е и основният период бележещ епохата/. Ако някои  модели се класифицират в друг период на дадената епоха, винаги трябва да се използва допълнителна буква.

На производителите на ЖП модели и принадлежности се препоръчва, да обръщат внимание на епохите и в своите продукти да обозначават съответната епоха. 

4. Епохи - обобщение

Епоха І      -    от началото на ЖП стоителството до 1920/25.

Епоха ІІ    -    от  1920/25  до  1945/50. 

Епоха ІІІ   -   от   1945/50  до  1965/70.

Епоха ІV   -   от   1965/70  до  1985/90.

Епоха V    -    от   1985/90  до  2005/10.    

Епоха VІ   -   от   2005/10   -

5. Характеристика на епохите в Европа.

Епоха І   -   Стоителство на първите железници; развитие на парните локомотиви, много частни жп дружества с многообразен жп парк.

Епоха ІІ  -   Значително уеднаквяване(стандартизация) на предписанията за       строителство  и движение, част от които надхвърлят националните граници (RIV, RIC).

Епоха ІІІ  -  Възстановяване след войната и развитие на модерен подвижен състав. Смяна на тракционния модел с въвеждането на електрическата и дизеловата тяга.

Епоха ІV  -  Повсеместно приключване на отмяната на парните машини (тракционна смяна) -  въвеждане на международна схема за обозначаване на вагоните.

Епоха  V  -  Създаване на мрежата за високоскоростни влакове; оцветявянато на подвижния състав е все повече рекламно ориентирано. Начало на либерализиран достъп до ЖП инфраструктура, превръщане на държавните железници в акционерни дружества и разделяното им на инфраструктурни и транспортни предприятия, последните разделени на пътнически и товарен транспорт, които опрерират и извън границите на собствената мрежа.

Епоха VІ   -  Освен традиционните жп дружества, многобройни жп транспортни предприятия (ЖТП) без собствена инфраструктура използват съществуващите жп мрежи в пътническия и/или товарния транспорт със собствен подвижен състав. Съответно нагаждане на дванадесет знаковото обозначаване на UIC. Преминаване на съществуващите международни споразумения RIV, RIC и други в по-удобни свързани с Европейския съюз споразумения - OTIF, TSI. Премахване на общото стопанисване на товарните вагони - EUROP, OPW. Националните високоскоростни мрежи за пътнически транспорт стават международни. Всеобхватно намаляване на товарно-разтоварната дейност с демонтиране на нейните съоръжения и намаляване на коловозното развитие на разпределителните гари. В пътническия транспорт доминират мотрисите и влаковете с двустранно управление, в товарния транспорт - влаковете с един тип вагони  (Ganzzüge).

N.B.  Този текст, както е указано в заглавката му, е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, т.е. не се коментира. Изпълнява се като конституция ; допуска се само коментар, респ. забележки към превода.

 http://dox.bg/files/dw?a=e8dcf14cda

 

Излизането на текст в блога (интернет пространството) е доста по-различно от 
текстовите позиции във WORD, затова съм и приложил  възможността текста да бъде
изтеглен и в PDF формат. Там е малко по-добре. Въпреки, че считам, че все още оформлението е твърде дървено. Има две причини: все още не съм толкова добър,
след инцидента с комоциото и бързах за да е готово за Третата национална среща
на жп моделистите... 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

БЪЛГАРСКИ: Само регистрирани потребители с OPEN ID могат да коментира всяка тема.Тези които имат профил,респ. поща в Google и тези които имат такива в Yahoo, автоматично са регистрирани потребители. Условието е да излиза с ИСТИНСКОТО СИ ИМЕ, ако иска може да пише и псевдонима си, с който е вече известен. Коментирайте по същество!!! Това не е форум, а блог! Не поемам задължението да публикувам всички коментари, както и да отговарям на който и да е от тях.:)
DEUTSCH: Nur registrierte Benutzer mit OPEN ID dürfen einen Kommentar schreiben.Alle die bei Google oder Yahoo ein Konto haben, sind automatisch registrierte Benutzer. Nur Berichte mit den eigenen Namen sind akzeptabel!!! Man darf natürlich Nikname hinzufügen. Ich fühle mich nicht verpflichtet jeden Kommentar zu veröffentlichen oder jedem zu beantworten.:)
ENGLISH: Only registered users with an OPEN ID can comment every theme. Those who have profiles in Google and Yahoo are registered users by default. The condition is that the comment comes out with your real name. You can always put the pseudonym you are famous for. Comment only the article itself, on the essence (not the comments)!!! This is not a forum, this is a blog! I do not assume the obligation to publish all comments or respond to any of them. 