1:1 1:32 1:45 Modell Kallender Termini Militär Kräne Figuren Schiffe Tipps Projekts Maschienen Werkzeuge Инструменти Tools Werksatt Работилница Workshop Jokes Friends Autor Epoche I Epoche II Epoche III Waggons Loks BDZ Länderbahn DRG DB SBB K.u K. BBÖ Zeichnungen Чертежи Drawings Fotos Videos Mythenwiderleger Миторазбивач Mythbuster Literatur Klub MOROP Psychologie Medizin Salz in die Wunde Сол в раната Salt in the wound links My collection Übersetzung Превод Translation Globetroter Anlage Макет Layout 1:120 Module Große Spurweiten Едрите мащаби Big Scales Memories Archive Blog Boris D. Tschakarov etc.

събота, 13 октомври 2012 г.

MOROP NEM 801 A ЕПОХИ АВСТРИЯMOROP                          Норми на европейските ЖПмодели                      NEM 8O1 A
Препоръка                                                                                                                                                                                                                         изд. 2008
1. Въведение
Съобразно NEM 8OO т.2, епохите  и периодите за  Австрия са определени и описани както следва:
2. Епохи и периоди
Обозначение                                                         Характеристика
Епоха   І            Епоха на жпстроителство  от началото до изграждането  на
до 1920              на взаимосвързана жпмрежа. Възникване на частни и държавни
                             железници; последните са реприватизирани 1858.От 1882 изграж
                             дане на голямата държавна мрежа (k.k.St.B) чрез поемането
                             на банкрутирали железници и ново строителство.  Развитие на
                             парния локомотив до окончателната му форма. При  вагоно-
                             стоенето купейните вагони с външен вход са изместени от ваго-
                             ни със страничен или среден коридор.
Период   а        Възникване на първите териториални железници , които по-къс-
 1837-1858         но прерастват в една взаимосвързана мрежа. 
Период b/c      Свързване на отделните частни железници в една взаимосвърза
1858-1884          на главна мрежа. Първи стандартизации при строежа на подви-
                             Жен  Състав , за да може да се минава от една железница в
                             Друга.
Период   d       Изграждането на главните линии и локалните железници про-
1884-1891          дължава под ръководството на   новоучредените k.k.St.B.
Период   е        С изключение на Зюдбаан(Südbahn), всички съществуващи
1891-1913            големи частни железници са одържавени и  причислени към
        (*)                k.k.St.B. Развитие на локомотивите с прегрята пара. Производ-
                              Ство на първите парни локомотиви с пет сцепни колооси. Замя-
                              На  множество стари, взети от частните железници, вагони със
                              Стандартизирани новопостроени.  Въвеждане на автоматичната
                              Вакумна спирачка. Първи четириосни пътнически вагони(1894).
Период     f         Изграждането на жпмрежата като цяло  приключило. Изграж-
1913-1920             дане на първите електрифицирани линии за нормално между-
                               Релсие. Уеднаквяване на сигналите и стрелочните постове и
                               Кантони(тип 5007). Увеличено използване на електрическото
                               Осветление    при бързите влакове. От 1913 всички вагони
                               Постепенно се  преномерират в нова система с черти.
Епоха   ІІ              След разпада на дунавската монархия се образуват  Австрий-
1920-1945             ските федерални железници(Österreichische Bundesbahnen-
                                ÖBB). Присъединаване на Südbahn  и NÖLB. Продължаване на
                                Изграждането на  мрежата за еллокомотиви и развитие на
                                Строежа на мотриси.
Период     а          След изясняване на правата на собственост k.k.St.B стават
1920-1928              BBÖ. По нататъшно строителство на подвижен състав базира-
                                 Но на състава на k.k.St.B с усилени отбивачни и теглични
                                 Устройства.
Период     b          Електрическа тяга в Залцкамергут и на главните линии запад-
1928-1938              но от Залцбург. Въвеждане на светлинни сигнали и от 1935
        (*)                      промяна на цветовете за „Внимание” и „Свободно”на  жълто
                                   И зелено.Широкообхватна програма за нови поръчки на
                                   Принципа на взаимозаменяемостта(N 28, 36). Решение  в
                                   Бъдеще да се поръчват основно пътнически вагони с
                                    Метален скелет. Нова подредба на вагонния парк със съот-
                                    Ветното обозначаване(1928). Поглъщане на ББОот ДРГ 1938.
Период    с               За този отрязък от време важи NEM 806D.
1938-1945
Епоха    ІІІ                 Преорганизиране на ББО в състоянието от 1938 и възстано-
1945-1970                   вяване на руинираното от войната жпстопанство.  Продъл-
                                     Жаване на електрифицирането и въвеждане на дизеловите
                                     Локомотиви. Развитие на един модерен жппарк съобразно
                                     С Национални и интернационални(UIC)  норми. Бърза замяна
                                     На семафори със светлинни сигнали и развитие на нова оси-
                                      Горителна техника(пулт-табло).
Период    а                Възстановяване след войната. След признаване от съюзни-
1945-1952                    ците на правата върху подвижния състав(1948) преимену-
                                      Ване на ББО. Програма за преустройване на  стари дървени
                                      Вагони в „оребрени” вагони(Spantenwagen).
Период    b                Нови предписания за сигналите и движението(V2р V3).
1952-1956                    Ново строителство на еллокомотиви и усилено на маневре-
                                       Ни дизелови локомотиви. Членство в EUROP. Стоителство
                                       На стандартни товарни вагони по нормите на UIC. Ново
                                        Обозначение на подвижния състав(1953).
Период    с                  Отпадане на трета класа. Промяна на знака за собственост
1956-1970                     на ОББ(ÖBB- Österreichische Bundesbahnen 1956).
        (*)                          Край на програмата за преустройство на дървените вагони
                                        В „оребрени”. Замяна на единичните плъзгащи наставки
                                        с двойни при всички еллокове(за токоснемателите).
Епоха    ІV                    Край на тракционната смяна.  Въвеждане на задължител-
1970-1990                      ното интернационално обозначение на вагоните. Начало
                                        На на ново оцветяване на подвижния състав.
Период    а                  Широкомащабно ново строителство на локомотиви и
1970-1975                     мотриси. Бързо модернизиране на парка. Увеличено изпол-
                                        Зване на специални товарни вагони.
Период    b                  Начало на „пъстро” боядисване.
1975-1980
Период    с                   Ново предписание за сигналите(1980). Ново обозначение
1980-1990                     на товарните вагони според (UIC 1980-1983). Пътническите
         (*)                          вагони са основно от типа  Schlieren, EUROFIMA,UIC-Z,
                                         „Neue Generation“. Изваждане от употреба на двуосните
                                         Пътнически вагони и фургони(1984). Зеленото оцветяване
                                         На локомотивите и пътническите вагони отстъпва място
                                         На по-приветливо оцветяване.
Епоха    V                       Ограничаване на типовото разнообразие  на дизеловите и
1990-2005                       еллокомотиви и доставяне на нова генерация подвижен
                                          Състав. Външният им вид се доминира от „Corporate
                                          Identity Design“. Завършване на част от мрежата за бързи
                                          Влакове. Семафорите изчезват , тези със латерни са заме-
                                          Нени с такива с отражатели. Използване на високоско-
                                          Ростни гарнитури и преобразуването на железниците в
                                          Железопътно-транспортни предприятия(EUV). 
Период    а                    Строителство на двуетажни вагони, проучване на изпол-
1990-2000                      зването на влакове с двустранно управление и възмож-
                                          Ността за преоборудването на наличните вагони в такива.
                                          Оцветяването е с големи светли петна за рекламни цели.
Период     b                   Използване на гарнитури на ДБ АГ ИЦЕ(ICE), за къси раз-
2000-2005                      стояния – двуетажни гарнитури, респ. влакове с двустран-
         (*)                            но управление. За дълги разстояния се използват коман-
                                           Дни вагони на ДБ. Тракцията със стандартизиран мотор-
                                           Ен състав(1016, 2068, 2070). Ново оцветяване на пътни-
                                           Ческите вагони за далечни разстояния. Допускане до
                                           Мрежата на чужд моторен състав. Разтурване на EUROP.
Епоха    VІ                       Подвижният състав на първата следвоенна генерация
От  2005                           (1040,1041,1010,4030, UIC-X Mitteleinstiegwagen etc.) е
                                            Бракуван. Забележително преминаване на транс-
                                            Порта на къси разстояния на мотрисите „Талент”.
                                            Продължава новото оцветяване на вагоните за далечни
                                            Разстояния. Ново означение на състава с код за страна-
                                            Та и знаците на EVU.
-
   http://dox.bg/files/dw?a=303bc30c43                                     
                                 

    
Излизането на текст в блога (интернет пространството) е доста по-различно от 
текстовите позиции във WORD, затова съм и приложил  възможността текста да бъде
изтеглен и в PDF формат. Там е малко по-добре. Въпреки, че считам, че все още оформлението е твърде дървено. Има две причини: все още не съм толкова добър,
след инцидента с комоциото и бързах за да е готово за Третата национална среща
на жп моделистите... 
                                                                   
                                                             

Няма коментари:

Публикуване на коментар

БЪЛГАРСКИ: Само регистрирани потребители с OPEN ID могат да коментира всяка тема.Тези които имат профил,респ. поща в Google и тези които имат такива в Yahoo, автоматично са регистрирани потребители. Условието е да излиза с ИСТИНСКОТО СИ ИМЕ, ако иска може да пише и псевдонима си, с който е вече известен. Коментирайте по същество!!! Това не е форум, а блог! Не поемам задължението да публикувам всички коментари, както и да отговарям на който и да е от тях.:)
DEUTSCH: Nur registrierte Benutzer mit OPEN ID dürfen einen Kommentar schreiben.Alle die bei Google oder Yahoo ein Konto haben, sind automatisch registrierte Benutzer. Nur Berichte mit den eigenen Namen sind akzeptabel!!! Man darf natürlich Nikname hinzufügen. Ich fühle mich nicht verpflichtet jeden Kommentar zu veröffentlichen oder jedem zu beantworten.:)
ENGLISH: Only registered users with an OPEN ID can comment every theme. Those who have profiles in Google and Yahoo are registered users by default. The condition is that the comment comes out with your real name. You can always put the pseudonym you are famous for. Comment only the article itself, on the essence (not the comments)!!! This is not a forum, this is a blog! I do not assume the obligation to publish all comments or respond to any of them. 