1:1 1:32 1:45 Modell Kallender Termini Militär Kräne Figuren Schiffe Tipps Projekts Maschienen Werkzeuge Инструменти Tools Werksatt Работилница Workshop Jokes Friends Autor Epoche I Epoche II Epoche III Waggons Loks BDZ Länderbahn DRG DB SBB K.u K. BBÖ Zeichnungen Чертежи Drawings Fotos Videos Mythenwiderleger Миторазбивач Mythbuster Literatur Klub MOROP Psychologie Medizin Salz in die Wunde Сол в раната Salt in the wound links My collection Übersetzung Превод Translation Globetroter Anlage Макет Layout 1:120 Module Große Spurweiten Едрите мащаби Big Scales Memories Archive Blog Boris D. Tschakarov etc.

събота, 13 октомври 2012 г.

MOROP NEM 804 CH ЕПОХИ ШВЕЙЦАРИЯ
MOROP                           Норми на европейските  жп модели                     NEM 804 CH
Препоръка                                                                                                                                                                                             изд. 2009
                                      Железопътните епохи в Швейцария (CH)
1. Въведение
В съответствие с NEM 800, точка 2, епохите и техните периоди за Швейцария
Са определени и описани както следва:
2. Епохи и периоди
Обозначение                                              Характеристика
Епоха    І              Епоха на жпстроителство от началото до почти цялостното
До 1920                 изграждане на жпмрежа. Край на развитието на парния ло-
                                Комотив. Начало на използването на еллокомотиви.
Период    a/b       Първи единични линии и увеличаването им   до образуването
1844-1882              гръбнака на швейцарската жпмрежа чрез регионални частни
                                 Дружества (NOB,VSB, SCB, BSB, SO, JBL, GB); от 1974 строител-
                                 Ство на теснолинейки.
Период    с            Откриване на Готардбаан, първи четириосни вагони за бързи
1882-1902               влакове, преминаващи влакове през големите регионални
                                 Частни линии(без локомотивите). Сливане на западно швей-
                                  Царските линии в JS.
Период    d             SBB от 1. Януари  1902.  1903 обратно изкупуване на JS, връх
1902-1920                 на парната тяга. 1909 одържавяване на GB, 1913 откриване на
       (*)                       BLS  и линията Енгандин на RhB с електрическа тяга. Строи-
                                    Телство на надрегионални  електрически теснолинейни
                                    Железници.
  Епоха    ІІ                Електрификация на повечето линии. Парна и електрическа
1920-1945                  тяга при SBB.
Период    а               Електрификация на всички главни линии на SBB. SBB еллоко-
1920-1928                  мотивите кафяви.
Период    b               Втори етап на електрификация( важни допълнителни линии
1928-1937                   и много теснопътни). Еллокомотивите на SBB зелени от
        (*)                        1928.
Период    с                 Въвеждане на леките бързи влакове, военна електрифика-
1937-1945                    ция с дървени стълбове. 1944 първи мощен еллокомотив с
                                      Талиги (BLS-Ae 4/4).
Епоха    ІІІ                  Всичко възможно се електрифицира. В голям мащаб се въ-
1945-1970                    веждат мощни локомотиви и мотриси с талиги. Заместване
                                      На парните локомотиви с дизелови в маневрената дейност.
Период    а                 Серийно производство на вагони с лека стоманена кон-
1945-1956                    струкция. Начало на модернизиране на SBB след застоя от
                                        1933.
Период    b                 1956. Отпадане на трета класа. Оцветяване на товарните
1956-1970                     вагони в червенокафяво вместо сиво. От 1964 обозначава-
         (*)                         не на товарните вагони по UIC норми. 1964 изваждане от
                                        Употреба на на двуосните и триосните пътнически 
                                        Вагони при SBB. SBB маневрените локомотиви червено-
                                        Кафяви вместо зелени.  

Епоха    ІV                    Стандартизиран подвижен състав, UIC надписи на пътни-
1970-1990                      ческите вагони. Въвеждане на контактна мрежа тип Р.
Период    а                   От 1970 UIC надписи на пътническите вагони. Оцветяване-
1970-1980                     то на част от вагоните  в алуминиево блестящо и цинково
        (*)                            прахово сиво. Мащабно обновяване на подвижния състав
                                         При частните железници (нормални и теснопътни). 1975
                                          Swiss Express.
Период    b                   Стандартизирани вагони ІV, преработка на обозначенията
1980-1990                      UIC за товарните вагони (1980)., от 1984 SBB локомотиви-
                                         Те с талиги червени.
Епоха    V                       Голямо обновление при SBB и частните железници, ново
1990-2005                      оцветяване (при RhB например червено), панорамни ваго-
                                          Ни , въвеждане на единствен влак движещ се непрекъс-
                                          Нато между две гари на къси разстояния при SBB, чуж-
                                          Дестранни високоскоростни влакове (TGV, ICE), разширя-
                                          Ване на мрежата „Bahn 2000“, големи строежи   Alptransit
                                           ( на базата на тунелите Готард и Льочберг – Gotthard/
                                           Lötschberg), влизане в експлоатация на Vereinlinie RhB,
                                           Въвеждане на новата сигнална система „N”.
Период    а                     Нова система за обозначаване при SBB-локомотивите
1990-2000                       (първоначално само за новите серии). SBB peгионалните
         (*)                             влакове синьо/светлосиво, 1990 въвеждане на двуетажни
                                            Влакове за S-bahn  Цюрих, пъстри товарни вагони, вагони
                                            Евросити. Бракуване на вагоните с лека стоманена кон-
                                            Струкция, въвеждане на един влак движещ се непрекъс-
                                            Нато между две гари в регионалния транспорт.
Период    b                      Свободен достъп на частни дружества със собствен под-
2000-2005                        вижен състав; двуетажни вагони при ICE, накланящи се
                                            Мотриси ICN, IC цветовете черно/бяло, допуска се и чуж-
                                             Дестранна реклама, товарният транспорт при SBB, BLS,
                                             BVZ, RhB е доминиран от контейнерни влакове и такива
                                             С еднотипни вагони, отпадане на съглашението EUROP
                                             За общо ползване на товарни вагони; отпадане на класи-
                                             Ческата жппоща, експлоатация на подвижен състав с
                                             Нисък под и на новите съчленени мотриси.                                             
Епоха     VІ                        Въвеждане на бързите отсечки Олтен-Берн и Льочберг-
 От 2005                            Основен тунел със сигнализиране от командната кабина
                                              ( ETSC Level 2); външно поставяне на сигналите при
                                              Двойните линии. Демонтаж на инсталациите за товари
                                              При много от  по-малките гари, при които приемните 
                                               Сгради се заменят с прости навеси за спирки.   
                                               Въвеждане на контактна мрежа  RE 230 при SBB.
                                               Най-широко използване на мотриси и влакове с дву-
                                               Странно управление при пътническите влакове, браку-
                                               Ване на стандартизираните вагони І и ІІ и мотрисите от
                                               Шестдесетте години; цветовата схема черно/бяло и
                                               При регионалния подвижния състав на SBB, S-Bahn
                                               Bern се поема от BLS, широка експлоатация на чужде-
                                               Странни многосистемни локомотиви при транзитния
                                               Товарен транспорт; въвеждане и на 12 знаковото но-
                                               Мериране  UIC и при моторния подвижен състав,
                                               Създаване на регионални дъщерни дружества на SBB
                                               За местния транспорт в източна Швейцария (THURBO),
                                               във Валис/Wallis/(Region Alps) и в Тесин/Tessin/ (TILO);
                                               Сливане на частни железници.
                       
                                        
                           

Излизането на текст в блога (интернет пространството) е доста по-различно от 
текстовите позиции във WORD, затова съм и приложил  възможността текста да бъде
изтеглен и в PDF формат. Там е малко по-добре. Въпреки, че считам, че все още оформлението е твърде дървено. Има две причини: все още не съм толкова добър,
след инцидента с комоциото и бързах за да е готово за Третата национална среща
на жп моделистите... 

                


Няма коментари:

Публикуване на коментар

БЪЛГАРСКИ: Само регистрирани потребители с OPEN ID могат да коментира всяка тема.Тези които имат профил,респ. поща в Google и тези които имат такива в Yahoo, автоматично са регистрирани потребители. Условието е да излиза с ИСТИНСКОТО СИ ИМЕ, ако иска може да пише и псевдонима си, с който е вече известен. Коментирайте по същество!!! Това не е форум, а блог! Не поемам задължението да публикувам всички коментари, както и да отговарям на който и да е от тях.:)
DEUTSCH: Nur registrierte Benutzer mit OPEN ID dürfen einen Kommentar schreiben.Alle die bei Google oder Yahoo ein Konto haben, sind automatisch registrierte Benutzer. Nur Berichte mit den eigenen Namen sind akzeptabel!!! Man darf natürlich Nikname hinzufügen. Ich fühle mich nicht verpflichtet jeden Kommentar zu veröffentlichen oder jedem zu beantworten.:)
ENGLISH: Only registered users with an OPEN ID can comment every theme. Those who have profiles in Google and Yahoo are registered users by default. The condition is that the comment comes out with your real name. You can always put the pseudonym you are famous for. Comment only the article itself, on the essence (not the comments)!!! This is not a forum, this is a blog! I do not assume the obligation to publish all comments or respond to any of them. 